กฎ-กติกา-มารยาทที่ผู้บังคับบัญชาต้องรู้

1. เบสบอลเร็ว, เบสบอลช้า, ซ้าย
2.อย่าวิ่งเข้าแถวจนเต็มเลน
3.ห้ามหยุดที่จุดรับน้ำ
4. จุดที่เครื่องทดสอบหมุนเร็วอยู่ด้านหน้าตรงกลาง ม้วนช้าๆ ด้านหลัง
5. อย่าหยุดเซลฟี่ที่เส้นชัย
6. มองข้างหลังก่อนเปลี่ยนเลน
7.อย่าหยุดหรือตัดหน้าเมื่อเจอช่างภาพ